Privacy Policy

Vastleggen en verwerking van gegevens:
De website www.vinylklokken.nl is in beheer van de organisatie EVEAR B.V. Wij vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacy statement lichten wij toe hoe wij dat doen. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van EVEAR B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten EVEAR B.V.. EVEAR B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verwerken van ingevulde contactformulieren en het verlenen van diensten en producten van EVEAR B.V.

Interne beveiliging van uw gegevens:
EVEAR B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage persoonlijke gegevens:
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan contact@vinylklokken.nl

Cookies op deze website:
Wij maken geen gebruik van Cookies! Dus dan bedoelen wij ook daadwerkelijk NUL cookies. Ook derde partijen mogen geen cookies bij ons plaatsen.

Overige bepalingen omtrent het plaatsten van cookies:
Deze website bevat mogelijk wel linkjes naar andere partijen die mogelijk wel persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website is het dus mogelijk dat u op een andere website terecht komt die wel persoonsgegevens verzamelen of naast functionele cookies andere type cookies plaatst waarmee persoonsgegevens worden verzameld.

Wijzigingen privacy statement:
EVEAR B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De Autoriteit Persoonsgegevens:
We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.